Informeren

Informeren doen wij graag. We leveren inhoudelijke informatie over uw huidige werkwijze en/of uw managementsysteem. Zo kunt u bepalen of u de juiste keuzes heeft gemaakt. Alleen de aanwezigheid van een managementsysteem is niet voldoende is, deze moet ook gedragen worden door de organisatie. Om dit te bereiken moeten de betrokkenen goed ge├»nformeerd of overtuigd worden. Denk aan:

– Nul-meting t.b.v. nieuwe certificering
– Klankbord bestaand systeem/handboek
– Gerichte onderzoeken
– Leveranciersaudits, ketenaudits
– Toetsing nieuwe norm of keurmerk
– Inventarisaties
– Informatiesessies medewerkers
– Informatiesessie Management
– Klankbord management/ondernemer
– Artikelen certificeringsvraagstukken

Meer weten?

Faciliteren

Door te informeren en ondersteunen, zijn we automatisch ook aan het faciliteren. Toch willen we enkele mogelijkheden extra onder de aandacht brengen. Faciliteren kan soms heel ver gaan. Uitgangspunt hierbij is de wens van u en uw organisatie. Enkele diensten zijn:

– Voorbeelddocumenten
– Toetsing interne documenten
– Toetsing externe documenten
– Aantoonbaarheid externe deskundigheid

Meer weten?

Support

Naast de inbegrepen support bij de inventarisaties, leveren wij ook ondersteuning bij andere zaken. Bijvoorbeeld bij:

– Inhoudelijke vraagstukken opdrachtgevers
– Ondersteuning bij ongevallen en incidenten
– Verander- en verbetertrajecten organisatie
– Aanvragen offertes certificerende instelling
– Behandeling afwijkingen certificerende instelling

Meer weten?