INFASU informeert, faciliteert en geeft support op het gebied van certificatie, managementsystemen en organisatieverbetering- en ontwikkeling.
Wij helpen u met het maken van juiste keuzes. Uw keuzes!
Overbodige en niet relevante zaken worden opgespoord en buiten uw bedrijfsvoering en managementsysteem gehouden. Regelmatig delen wij onze visie op de ontwikkelingen, tradities, methodes en toepassingen op het gebied van certificeringen.
Minder papier en meer aandacht voor belangrijke zaken. Wij hanteren een mix van effectiviteit, efficiency en eenvoud. U geeft gericht invulling aan de wijze waarop uw managementsysteem en organisatie worden ingericht of verbeterd. Wij zorgen ervoor dat de focus ligt op inhoud en niet op documentatie.