Jaap Darmeveil en Henriëtte Postma vormen het hart van INFASU. Daarnaast maakt INFASU gebruik van externe specialisten. Bijvoorbeeld bij milieu-inventarisaties, CO2 footprint, risico-inventarisaties (RI&E) of verregaande veiligheids- of milieukundige vraagstukken of projecten.

Jaap Darmeveil

Jaap is vanaf 1990 werkzaam in de certificeringswereld. Hij heeft bijna alle voorkomende functies en taken hierin vervuld. Zoals stagiaire, adviseur, auditor, trainer, KAM-manager, veiligheidskundige, lid Technische Commissie/Werkgroepen VCA/VCU en directeur/eigenaar van de certificerende instelling C+ certificering bv.

Jaap is hierbij altijd zeer gefocust op verbeteringen vanuit het oogpunt van zijn klanten. Een flexibele en pragmatische insteek gekoppeld aan kennis is altijd een logische randvoorwaarde geweest. Na de verkoop van C+ certificering bv aan Control Union wordt de zoektocht naar meerwaarde van managementsystemen doorgezet. Dit door te informeren, faciliteren en support te geven, daar waar nodig en relevant.

 

 

Henriëtte Postma

Henriëtte is werkzaam geweest in verschillende managementfuncties. In 2006 heeft zij zich gevestigd als zelfstandig trainer, coach en interim(personeels-)manager. Tot 2016 is zij eindverantwoordelijk geweest voor de bedrijfsvoering van C+ certificering bv. Ze heeft veel kennis en ervaring op het gebied van personeelsmanagement en -ontwikkeling en is gespecialiseerd in HRD en talentontwikkeling.

Deze diensten worden aangeboden via Mens in Organisatie. De verbinding tussen organisatiedoelstellingen en de groei en ontwikkeling van medewerkers staat centraal. Henriëtte richt zich daarbij op een continue verbeterende en lerende organisatie en levert graag een bijdrage aan de positieve energie van uw organisatie.