Informeren doen wij graag. We leveren inhoudelijke informatie over uw huidige werkwijze en/of managementsysteem. Zo kunt u bepalen of u de juiste keuzes heeft gemaakt. Ook gaan we er vanuit dat de aanwezigheid van een managementsysteem niet voldoende is, maar dat deze ook gedragen moet worden door de organisatie. Om dit te bereiken moeten de betrokkenen goed geïnformeerd of overtuigd worden. Ondanks dat het hier vooral om maatwerk gaat, geven we toch wat richting aan de mogelijke opzet en inhoud.

Nul-meting ten behoeve van nieuwe certificering

U bent nog niet gecertificeerd, wilt voldoen aan de norm en ook direct verbeteren. Wij zullen eerst een uitvoerige nulmeting uitvoeren. Samen met u inventariseren we de risico’s, kansen en verwachtingen, maar ook in hoeverre er voldaan wordt aan de normeisen. De uitkomsten en genomen maatregelen worden verwerkt in het bestaande of nieuw op te zetten managementsysteem.

Klankbord bestaand systeem / handboek

U bent al langer gecertificeerd en heeft het gevoel dat er meer uit te halen is. Of dat er teveel ballast in uw managementsysteem zit. Wij kunnen aangegeven welke zaken er overbodig of niet relevant zijn. U zult versteld staan van onze bevindingen! Wij zijn namelijk van mening dat er teveel energie gestopt wordt in zaken die niet nodig zijn.

Gerichte onderzoeken

Naast de focus op uw managementsysteem kunt u ook besluiten om bepaalde processen met meer diepgang te onderzoeken en verbeteren. U kunt hierbij denken aan processen zoals inkoop, verkoop, HRM/HRD/P&O, ICT. Of de beheersing van materieel, gereedschap en apparatuur. Wij kunnen dit projectmatig met u invullen. Behalve de toegevoegde waarde, verzekeren wij u er ook van dat deze processen aan de normen voldoen.

Interne audit

De interne audit mag niet ontbreken. Dit is in elke norm een must. Laat u verrassen door onze innovatieve opzet van interne audits. Wij zorgen er namelijk voor dat dit instrument goed en gericht aansluit op datgene wat u zelf belangrijk en relevant vindt.

Leveranciersaudits, ketenaudits

De ketenbenadering is steeds meer terrein aan het winnen. U bent niet alleen voor uw eigen activiteiten, maar ook gedeeltelijk voor die van uw leveranciers en onderaannemers verantwoordelijk. Door het vaststellen, communiceren en monitoren van relevante afspraken en eisen heeft u inzicht in de keten en kunt u snel en gericht actie ondernemen. Het spreekt voor zich dat dit volledig maatwerk is.

Toetsing nieuwe norm of keurmerk

Deze dienstverlening is met name bedoeld voor belangenorganisaties en schemabeheerders die hun normen onafhankelijk willen laten toetsen of belang hebben bij een kritisch klankbord. Onze ervaringen met een veelvoud aan normen, keurmerken en accreditatie en een pragmatische visie leidt tot een pragmatischer en kwalitatief norm/keurmerk.

Inventarisaties

Inventariseren is in elke norm van belang, aangezien het managementsysteem hier voornamelijk op gebaseerd moet zijn. U kunt hierbij denken aan aanvullende inventarisaties op het gebied van:

  • (VGM/Arbo, milieu) functie
  • VGM-specificaties middelen en PBM
  • Risico’s
  • ICT

Informatiesessies medewerkers

U wilt uw medewerkers goed informeren en het draagvlak vergroten. Wij kunnen u helpen bij het verzorgen of voorbereiden van voorlichting over:

  • Certificering en managementsystemen
  • Normkennis (ook nieuwe normen)
  • Specifieke toelichting over het systeem of verbetertraject

Informatiesessie Management

Aangezien het management de richting en keuzes bepaalt, is het zinvol dat kennis over de doelen en toepassing van de betreffende norm bekend is. Uiteraard zijn de eerder genoemde onderwerpen voor medewerkers ook voor het management van toepassing.

Klankbord met management/ondernemer

Elke ondernemer of manager heeft wel eens behoefte om te kunnen klankborden over zijn/haar bedrijf. Dit kan in algemene zin zijn, zoals over visie en beleid. Maar het kan ook gericht zijn op specifieke vraagstukken met betrekking tot personeel of processen.

Artikelen over certificeringsvraagstukken 

Regelmatig publiceren we kritische artikelen over certificeringsvraagstukken en aanverwant. Doel hiervan is om het voortschrijdend inzicht bij alle betrokkenen te vergroten. We staan al te lang stil.