Naast de inbegrepen support bij de inventarisaties, leveren wij ook ondersteuning bij andere zaken. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van offertes bij certificeerders, behandeling en afhandeling van afwijkingen en verander- en verbetertrajecten in de organisatie.

Aanvragen offertes bij certificerende instellingen

Offertes worden bijna altijd vastgesteld op basis van het te besteden aantal mandagen tijdens de audit. Hier liggen diverse normen en eisen ten grondslag. Deze zijn dusdanig van opzet, dat er nog wel eens verschillen in het aantal mandagen toegepast wordt. Door onze kennis van dit aanvraagproces bij certificeerders, bent u ervan verzekerd dat er altijd sprake is van een juiste vaststelling van mandagen. Het spreekt voor zich dat wij de tarieven niet kunnen beïnvloeden.

Behandeling afwijkingen certificerende instelling

Tijdens audits constateert een certificeerder wel eens een afwijking. Vaak zijn ze terecht en juist geformuleerd, maar het komt ook regelmatig voor dat dit niet het geval is. Veel bedrijven kiezen ervoor om dit te accepteren, zodat ze weer snel kunnen overgegaan tot de orde van de dag. Jammer, want wij kunnen in een paar minuten al zien of de afwijking voldoet aan de norm en of hij juist is geformuleerd. Indien dit tijdig gebeurd, kan er inhoudelijk gereageerd worden naar de certificerende instelling.

Het beoordelen van de afwijkingen voeren wij geheel kosteloos uit. Indien u een bezwaar wilt indien, kunnen wij u voor een kleine en vaste vergoeding hierbij ondersteunen.

Inhoudelijke vraagstukken opdrachtgevers

Opdrachtgevers en klanten worden steeds kritischer als het gaat om certificeringen of voldoen aan algemene of specifieke eisen. Denk hierbij aan het indienen van plannen, aantonen van procesbeheersing of het invullen van vragenlijsten. Wij kunnen u helpen bij het vaststellen van de te nemen acties en maatregelen.

Ondersteuning bij directe maatregelen en analyse ongevallen en incidenten

Ongevallen en incidenten gebeuren. Deze vragen directe of latere actie. Op korte termijn moet er een goede verslaglegging en onderbouwing gemaakt worden van het ongeval, moeten de bevoegde instanties ingeschakeld worden en moet er een actieplan vastgesteld worden. Daarna moet het ongeval of incident nader geanalyseerd worden, om herhaling te voorkomen.

Veranderings- en verbetertrajecten organisatie

Naast inventarisaties van verbetermogelijkheden kunt u ook bij ons terecht voor de inhoudelijke en directe ondersteuning van verbetertrajecten. Deze kunnen bijvoorbeeld zijn op gebied van inkoop, verkoop, HRM/P&O, ICT.