Enkele veel voorkomende en toegepaste normen en keurmerken.

ISO 9001

De moeder der normen. Hierop zijn bijna alle managementsysteem (achtige) normen op gebaseerd. Nog erg onbegrepen (vooral door opdrachtgevers) doordat deze norm onterecht wordt gekoppeld aan een bepaalde verwachting over vakmanschap en productkwaliteit. Ook de focus op handboeken heeft niet bijgedragen aan het imago. De norm is gebaseerd op normale managementprincipes en zal alleen een toegevoegde waarde hebben indien dit ook door het management wordt herkend en toegepast. Zie ook de managementcyclus bij Diensten.

ISO 14001

Idem als bij ISO 9001, alleen dan meer focus op de beheersing en verminderen van effecten van milieurisico’s. In Nederland wordt de certificering vaak gelinkt aan de richtlijnen en interpretaties van SCCM. Door de HighLevelStructure (HLS) uitstekend te combineren met ISO 9001.

ISO 45001

Idem als voor ISO 14001, maar dan gericht op arborisico’s (veiligheid, gezondheid en welzijn). Kan ook uitstekend als alternatief van VCA dienen.

ISO 27001

Betrekkelijk nieuwe norm die steeds meer draagvlak krijgt. Structureel aandacht voor informatiebeveiliging is voor alle bedrijven van belang. Voor met name de dienstverleners in de ICT-sector bedoeld. Voor ‘gebruikers’ zou ISO 9001 kunnen volstaan mits er wel voldoende aandacht aan de eigen ICT-risico’s is besteed.

Groenkeur BeoordelingsRichtlijnen

Er zijn meerdere beoordelingsrichtlijnen opgesteld, waarbij deze allen voor 95% zijn gebaseerd op de ISO 9001. Voor de volgende activiteiten zijn beoordelingsrichtlijnen opgesteld:  Groenvoorziening, Boomverzorging, Tuinaanleg- en onderhoud, Dakbegroening). Met uitzondering van Tuinaanleg vallen deze normen onder accreditatie. Kijk wel eerst op de overzichtelijke website van Stichting Groenkeur naar de bijdragen.

VCA

Erg populaire norm geworden. Focust op beheersing van veiligheid- en gezondheidsrisico’s op locatie van de opdrachtgever. Vooral het concrete karakter van de checklist en het ontbreken van goede alternatieven (gemiste kans Bouwnijverheid, GWW en Installatiebranche) hebben geleid tot een erg snelle groei. Groot nadeel is dat de norm is gericht op (petro)chemie, dus de hoge en specifieke eisen aan Veiligheid en Gezondheid zijn ook van toepassing voor bedrijven die niet in deze risicovolle gebieden werkzaam zijn.

VCU

Het ‘lelijke zusje’ van VCA. Deze norm is bevat specifieke eisen aan uitzendorganisatie m.b.t. een zorgvuldig aanvraag – en uitzendproces. Deze doelstelling is uitstekend. Doordat VCA als basis is genomen mist deze norm voldoende specifieke eigenschappen die horen bij een uitzendorganisatie. De toegevoegde waarde is dan ook beperkt, echter doordat de VCA eisen en wensen heeft mbt de certificatiestatus van uitzendorganisaties zal deze norm blijven bestaan.

CO2 prestatieladder

Ook redelijk nieuwe norm. Vooral door de toepassing van extra fictieve kortingen bij aanbestedingen zeer gewild. Niet echt een managementsysteem, maar er zitten wel stimulerende aspecten in met betrekking tot reductie van CO2-uitstoot en transparantie naar de markt en keten. Houdt de calculator in de aanslag.

Overig

Andere normen en keurmerken waarbij wij u kunnen helpen of over informeren zijn bijvoorbeeld de beoordelingsrichtlijnen BRL6000, BRL7000, BRL9101, EN 1090, FSC/PEFC of HKZ.