Jaap is vanaf 1990 werkzaam in de certificeringswereld. Hij heeft bijna alle voorkomende functies en taken hierin vervuld. Zoals stagiaire, adviseur, auditor, trainer, KAM-manager, veiligheidskundige, lid Technische Commissie/Werkgroepen VCA/VCU en directeur/eigenaar van de certificerende instelling C+ certificering bv.

Jaap is hierbij altijd zeer gefocust op verbeteringen vanuit het oogpunt van zijn klanten. Een flexibele en pragmatische insteek gekoppeld aan kennis is altijd een logische randvoorwaarde geweest. Na de verkoop van C+ certificering bv aan Control Union wordt de zoektocht naar meerwaarde van managementsystemen doorgezet. Dit door te informeren, faciliteren en support te geven, daar waar nodig en relevant.