Door te informeren en ondersteuning te bieden zijn we automatisch ook aan het faciliteren. Toch willen we enkele mogelijkheden extra onder de aandacht brengen. Faciliteren kan soms heel ver gaan. Uitgangspunt hierbij zijn de wensen van u en uw organisatie.

Voorbeelden

Het aanleveren van voorbeelddocumenten is geen enkel probleem, echter deze zijn alleen maar zinvol als ze aansluiten op uw wensen. Maatwerk dus. Denk aan:

  • Handboek, procedures en formulieren
  • Reglementen en instructies
  • Veiligheidsonderwerpen tbv voorlichting (toolbox-meetings, personeelshandboek)

Toetsing documenten

Ook kunnen wij relevante documenten in uw organisatie op inhoud toetsen. Denk hierbij aan:

  • Arbeidsovereenkomsten
  • Huishoudelijke reglement
  • Raamcontracten met klanten, leveranciers en onderaannemers
  • Algemene voorwaarden

Toetsing externe documenten

Zijn er documenten van externe oorsprong van toepassing , zoals NEN- of ISO-normen? Wij kunnen u informeren over wijzigingen, zodat u tijdig de juiste maatregelen kunt nemen.

Aantoonbaarheid externe deskundigheid

VCA en VCU vragen om externe veiligheidskundige deskundigheid. Wij zorgen voor voldoende invulling en aantoonbaarheid hiervan, uiteraard zonder extra of onnodige verplichtingen.